Adenowirusy

Rodzina ponad 40 wirusów oznaczanych cyframi i literami alfabetu. Występują w tkance limfatycznej na tylnej ścianie gardła /w wyroślach adenoidalnych/ i są powodem ok. 5% chorób układu oddechowego.

Zakażenia są rzadko śmiertelne. Większość dzieci w wieku przedszkolnym przechodzi infekcję adenowirusową. Są trudne do rozpoznania przez system immunologiczny człowieka ze względu na utajony rozwój i podobieństwo do zdrowych komórek. Aktywność adenowirusów na skalę epidemii odnotowano w czasie II wojny światowej wśród rekrutów, kiedy 20 na 100 przechodziło poważne infekcje dróg oddechowych (skrót ARD (acute respiratory disease). Nie wywołują nowotworów u ludzi.

Dodaj komentarz