Paciorkowce

Paciorkowce to drobnoustroje, które kształtem przypominają łańcuszki – stąd też pochodzi ich nazwa łacińska Streptococcus co dosłownie oznacza skręcony łańcuch jagód. Obecnie podstawowymi kłopotami, jakie sprawiają ludziom paciorkowce, są silne bóle gardła oraz rzadziej szkarlatyna (silny ból gardła połączony z czerwoną wysypką i wymiotami). Paciorkowce występują powszechnie na całym świecie u dzieci w wieku szkolnym, z których wiele wcale nie choruje, a jedynie są nosicielemi bakterii. Bliskie kontakty międzyludzkie, wynikające z tłoku panującego w miejscach zamieszkania człowieka, sprzyjają rozprzestrzenianiu się paciorkowców.

Dodaj komentarz