Neisseria meningitidis

Są to drobnoustroje łatwo przenoszone w obrębie dużych, zatłoczonych skupisk ludzkich. Kiedy pojawi się już ognisko zachorowań, można być pewnym epidemii zapalenia opon mózgowych – choroby, która wywołuje zmiany zapalne w obrębie błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy. Do objawów chorobowych należy sztywność karku, gorączka, krwotoki, śpiączka. W bardzo wielu przypadkach choroba kończy się zgonem. Zastosowanie antybiotyków bardzo zmniejszyło śmiertelność wśród ofiar infekcji, jednak w latach 60_ych pojawiły się pierwsze szczepy odporne na działanie tych leków.

Nie prowadzi się powszechnych szczepień przeciwko meningokonowemu zapaleniu opon mózgowych, gdyż częstość występowania choroby po drugiej wojnie światowej jest bardzo mała.

Dodaj komentarz