Brucella

Wyizolowana w 1887 przez Davida Bruce´a grupa bakterii wywołuje chorobę brucelozę u zwierząt i czasem u ludzi. Głównie narażeni są pracownicy rzeźni i amatorzy świeżego sera koziego.

Inne nazwy brucelli to: gorączka maltańska (od epidemii wśród kóz na Malcie w XIX w.), śródziemnomorska, gibraltarska.

Ludzka bruceloza wywoływana jest przez następujące gatunki bakterii:

  • Brucella abortus – występująca u bydła i powodująca poronienia zakaźne
  • Brucella suis – występująca u świń
  • Brucella melitensis – przeniesiona od kóz i owiec Brucella melitensis wywołuje najniebezpieczniejsze skutki dla człowieka.

Wyniszcza organizm wywołuje poronienia u kobiet szczególnie do 3 miesiąca ciąży.

Profilaktyka: kontrola mikrobiologiczna stad bydła, szczepienia zwierząt, pasteryzacja mleka.

Dodaj komentarz