Schistosomatoza

Angielska nazwa: schistosomatosis

Opis choroby
Schistosoamatoza jest powszechnie występującą chorobą zakaźną, wywoływaną przez obleńce pasożyty z rodzaju Schistosoma, które do swego rozwoju potrzebują żywiciela pośredniego w postaci pewnych słodkowodnych ślimaków. Z zakażonych ślimaków wydostają się ogromne ilości bardzo małych, wolno żyjących larw, które są w stanie przedostać się przez nieosłoniętą skórę człowieka do krwiobiegu. Ilość larw, którymi zarażany jest człowiek zależy od czasu spędzonego w wodzie, w której obecne są larwy, a także od powierzchni ciała znajdującej się w wodzie. Podróżni są szczególnie zagrożeni chorobą, gdy znajdują się w regionach o dużej zachorowalności i brodzą, bądź pływają w jeziorach lub rzekach na terenach wielskich, gdzie nie są przestrzegane zasady sanitarne i są obecne określone gatunki ślimaków. Pierwsze objawy ostrej choroby pojawiają się dość szybko – już 2 do 3 tygodni od zakażenia.

Objawy schistosomatozie
Typowe objawy to: gorączka, utrata apetytu, utrata masy ciała, ból brzucha, osłabienie, ból głowy, bóle mięśni i stawów, biegunka, nudności i kaszel. Ciężkie zakażenia mogą spowodować przewlekłą chorobę płuc, wątroby, jelit i układu moczowego. Rozpoznanie może być potwierdzone po około 6 – 8 tygodniach przez odnalezienie jaj w stolcu bądź w moczu.

Lecznie schistosomatozy
Obecnie dostępne są bezpieczne i skuteczne leki przeciw schistosomatozie. Ponieważ praktycznie nie ma żadnej metody, za pomocą której podróżny byłby w stanie odróżnić wodę, w której występują larwy od wody bezpiecznej, nie należy się kąpać w zbiornikach słodkiej w regionach wiejskich na terenach zagrożonych schistosomatozą. Gdy dojdzie do przypadkowego narażenia w podejrzanych zbiornikach wodnych należy bezzwłocznie osuszyć całą skórę ręcznikiem a następnie natrzeć alkoholem miejsca, które były odsłonięte. Nie ma żadnych profilaktycznych leków, które można by zastosować w takiej sytuacji.

You may also like

Dodaj komentarz