Leptospiroza

Angielska nazwa: leptospirosis.

Leptsospiroza jest ostrą, zakaźną chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez krętki z rodzaju Leptospira. Występuje ona powszechnie na całym świecie i dotyczy najczęściej osób, których zawód związany jest ze stałym kontaktem ze zwierzętami, lub z wodą czy glebą zanieczyszczoną moczem zakażonych zwierząt. Krętki mogą przetrwać w środowisku wodnym nawet ponad miesiąc, natomiast giną niemal natychmiast w po wysuszeniu.

Człowiek zaraża się spożywając zakażone tkanki zwierzęce lub przez bezpośredni kontakt otwartych ran, błon śluzowych i spojówek oka z zanieczyszczoną wodą lub moczem zakażonych zwierząt. Okres wylęgania choroby wynosi od 1 do 2 tygodni, po czym pojawiają się dreszcze, gorączka, ból głowy, bóle mięśni.

Choroba Weila, najcięższa postać leptospirozy, objawia się żółtaczką i krwawymi wylewami do skóry i tkanki podskórnej. Część przypadków kończy się zgonem. Leczenie jest konieczne w przypadkach objawowych (np. antybiotyki stosuje się czasami w przypadku gorączki) a także w celu zapobiegania powikłaniom. Podróżni nie powinni kąpać się w zbiornikach wody stojącej i w wolno płynących potokach, gdy wiadomo, że w tych miejscach błąka się dużo psów i/lub szczurów. Ponadto należy pamiętać o leptospirozie przy oswajaniu znalezionych psów – unikać kontaktu z ich moczem. Świeże warzywa należy starannie umyć, co oczywiście chroni także przed niektórymi innymi chorobami.

You may also like

Dodaj komentarz