Choroby wywołane przez dwoinkę zapalenia opon mózgowych (meningokoki)

Angielska nazwa: meningococcal meningitis

Ogólne informacje
Są to choroby powszechne na całym świecie. Wywoływane są przez różne serotypy dwoinek zapalenia opon mózgu (Neisseria meningitidis). Typ A stanowi największe zagrożenie dla turystów w rejonach zagrożonych. Serotypy B i C również dość często wywołują zakażenia. O ile w krajach rozwiniętych odnotowuje się rocznie pojedyncze przypadki zachorowań, o tyle w państwach rozwijających się choroba często występuje w postaci epidemii (najczęściej bakterie z grupy A).

Czytaj dalejChoroby wywołane przez dwoinkę zapalenia opon mózgowych (meningokoki)

Schistosomatoza

Angielska nazwa: schistosomatosis

Opis choroby
Schistosoamatoza jest powszechnie występującą chorobą zakaźną, wywoływaną przez obleńce pasożyty z rodzaju Schistosoma, które do swego rozwoju potrzebują żywiciela pośredniego w postaci pewnych słodkowodnych ślimaków. Z zakażonych ślimaków wydostają się ogromne ilości bardzo małych, wolno żyjących larw, które są w stanie przedostać się przez nieosłoniętą skórę człowieka do krwiobiegu.

Czytaj dalejSchistosomatoza

Paragonimoza

Angielska nazwa: paragonimosis

Paragonimoza jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez przywrę płucną (Paragonimus westermanii), którą człowiek może się zarazić po spożyciu surowego mięsa krabów, raków, langust itp. Występuje na Dalekim Wschodzie, w Zachodniej Afryce, w Południowej Azji, w Indonezji, Nowej Gwinei, Ameryce Środkowej i w północnej części Południowej Ameryki.

Czytaj dalejParagonimoza

Leptospiroza

Angielska nazwa: leptospirosis.

Leptsospiroza jest ostrą, zakaźną chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez krętki z rodzaju Leptospira. Występuje ona powszechnie na całym świecie i dotyczy najczęściej osób, których zawód związany jest ze stałym kontaktem ze zwierzętami, lub z wodą czy glebą zanieczyszczoną moczem zakażonych zwierząt. Krętki mogą przetrwać w środowisku wodnym nawet ponad miesiąc, natomiast giną niemal natychmiast w po wysuszeniu.

Czytaj dalejLeptospiroza

Leiszmanioza

Angielska nazwa: leishmaniasis.

Leiszmanioza jest chorobą pasożytniczą, wywoływaną przez wiciowce z rodzaju Leishmania. Dotyczy ona głównie skóry, błon śluzowych i pewnych narządów wewnętrznych. Najczęściej przenoszona jest przez ukłucie pchły ziemnej (rodzaj Phlebotomus). Występuje w rejonach tropikalnych i subtropikalnych.

Czytaj dalejLeiszmanioza

Gorączka plamista z Rocky Mountain

Angielska nazwa: Rocky Mountain spotted fever

Opis ogólny

Gorączka plamista z Rocky Mountain jest ostrą chorobą gorączkową występującą na półkuli zachodniej. Mikroby ją powodujące dostają się do organizmu człowieka przy ugryzieniu kleszczy. Gatunek kleszczy zależy od regionu. W zachodniej części Stanów Zjednoczonych nosicielami są głównie kleszcze leśne, podczas gdy w części wschodniej głównie kleszcze psie. Jeszcze inne kleszcze przenoszą chorobą na południu USA, czy też w Ameryce Środkowej i Południowej. Do większości zachorowań dochodzi wiosną i latem.

Czytaj dalejGorączka plamista z Rocky Mountain